Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौ

त्रिपुरा मार्ग, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: ०१-४२२५९१४४
ई-मेल: info@vcn.gov.np
वेव साइट: www.vcn.gov.np


ताजा जानकारी :