Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

Tripureshwor, Kathmandu

Tripura Marg, Kathmandu
Contact No.: +977-01-4259144
Website: www.vcn.gov.np
E-mail Address: info@vcn.gov.np


Conditional permission of NVC to take admission at B.V.Sc & A.H First year

सूचना

B.V.Sc & A.H कार्यक्रमको शैक्षिक सत्र २०७५।७६ (सन् २०१८) मा प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र तथा उपाधीलाई मान्यता सम्बन्धी सूचना

[pdf]