Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

Tripureshwor, Kathmandu

Tripura Marg, Kathmandu
Contact No.: +977-01-4259144
Website: www.vcn.gov.np
E-mail Address: info@vcn.gov.np


२०७७ साल आषाढ २० गते सन्चालन गर्ने भनिएको दर्ता परीक्षा (NLEV) स्थगन बारे सूचना

यस परिषद्ले मिति २०७७ साल आषाढ २० गते सन्चालन गर्ने भनिएको National Licensing Examination for Veterinarians (NLEV) कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले लागु गरेको बन्दाबन्दी (Lockdown) र स्वास्थ्य जोखिमहरु समेतलाई मध्यनजर गरी अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि उक्त नाम दर्ता परीक्षा स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  *** Notice ***